Chuyên album mẫu kỷ yếu-photobook - LH 091 206 2336 (Ms Kiên)
KỶ YẾU – ALBUM 
(KỶ YẾU DẠNG ALBUM – IN TRÊN LAB - GIẤY ẢNH FUJIFILM)
Đóng quyển như album, dùng phôi giấy loại mỏng hơn ALBUM truyền thống,
In được nhiều trang dạng mở phẳng - tuyệt đẹp, rất chuyên nghiệp
(KỶ YẾU LỚP, KỶ YẾU TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG, KỶ YẾU NGHÀNH, 
KỶ YẾU GIA ĐÌNH, KỶ YẾU TRẺ EM, KỶ YẾU KỶ NIỆM CƯỚI, 
KỶ YẾU ALBUM CƯỚI, KỶ YẾU ẢNH NGHỆ THUẬT...)
CỠ
(Kỷ Yếu – Album)
GIẤY FUJIFILM - LAB
Giá 
10tờ  (20trang)
Giá 
15tờ  (30trang)
Giá
20tờ (40trang)
Giá
 25tờ (50trang)
Giá 
30tờ (60trang)
Giá 
35tờ (70trang)
Giá 
40tờ (80trang)
Giá 
45tờ (90trang)
Giá 
50tờ (100trang)
Giá in
thêm trang
(15x20)cm  250.000 300.000 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 660.000 720.000 6.000
(20x20)cm 300.000 350.000 430.000 510.000 590.000 670.000 750.000 830.000 910.000 8.000
(20x25)cm 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000 10.000
(20x30)cm 400.000 500.000 620.000 720.000 820.000 920.000 1.020.000 1.140.000 1.260.000 12.000
(25x25)cm 420.000 550.000 680.000 810.000 940.000 1.070.000 1.200.000 1.330.000 1.460.000 13.000
(25x30)cm 500.000 600.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 15.000
(25x35)cm 550.000 700.000 870.000 1.040.000 1.210.000 1.380.000 1.550.000 1.720.000 1.890.000 17.000
(25x38)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x30)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x35)cm 700.000 900.000 1.130.000 1.360.000 1.590.000 1.820.000 2.050.000 2.280.000 2.510.000 23.000
(30x40)cm 800.000 1050.000 1.300.000 1.550.000 1.800.000 2.050.000 2.300.000 2.550.000 2.800.000 25.000
(30x45)cm 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.300.000 30.000
(35x35)cm 1.000.000 1.800.000 2.150.000 2.500.000 2.850.000 3.200.000 3.550.000 3.900.000 4.250.000 35.000
(35x50)cm 1.200.000 2.300.000 2.750.000 3.200.000 3.650.000 4.100.000 4.550.000 5.000.000 5.450.000 45.000

Đây là loại kỷ yếu mới nhất ra mắt thị trường năm 2016, đóng quyển bằng phôi mỏng nên có thể làm thêm được rất nhiều trang (hơn hẳn loại truyền thống) Dạng album kỷ yếu mở phẳng TUYỆT ĐẸP - CHUYÊN NGHIỆP
(Giá bao gồm bìa cứng in hình kiểu tạp chí hoặc bìa da (nếu làm bìa mica thêm 50.000-100.000đ/quyển)
Cam kết in ảnh trên máy Lab và sử dụng giấy ảnh của FUJIFILM
KỶ YẾU - PHOTOBOOK
(In trên máy Offset - Giấy Couche định lượng C150g-C200g)
KỶ YẾU LỚP, KỶ YẾU TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG, KỶ YẾU NGHÀNH, 
KỶ YẾU GIA ĐÌNH, KỶ YẾU TRẺ EM, KỶ YẾU KỶ NIỆM CƯỚI, 
KỶ YẾU ALBUM CƯỚI, KỶ YẾU ẢNH NGHỆ THUẬT...


ALBUM 
(PHÔI MỎNG - KIỂU MỚI CÁCH TÂN 2016)
Đóng quyển như album truyền thống nhưng được dùng phôi giấy loại mỏng hơn ALBUM truyền thống,
In được nhiều trang hơn đáp ứng đúng nhu cầu hiện nay dạng mở phẳng, tuyệt đẹp, rất chuyên nghiệp
(ALBUM CƯỚI - ALBUM NGHỆ THUẬT - ALBUM KỶ YẾU PHOTOBOOK...IN TRÊN GIẤY ẢNH FUJIFILM)
CỠ ALBUM Giá
10tờ (20trang)
Giá
15tờ (30trang)
Giá
20tờ (40trang)
Giá
25tờ (50trang)
Giá
30tờ (60trang)
Giá
35tờ (70trang)
Giá
40tờ (80trang)
Giá
45tờ    (90trang)
Giá
50tờ (100trang)
Giá in
thêm trang
(15x20)cm  250.000 300.000 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000 660.000 720.000 6.000
(20x20)cm 300.000 350.000 430.000 510.000 590.000 670.000 750.000 830.000 910.000 8.000
(20x25)cm 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000 10.000
(20x30)cm 400.000 500.000 620.000 720.000 820.000 920.000 1.020.000 1.140.000 1.260.000 12.000
(25x25)cm 420.000 550.000 680.000 810.000 940.000 1.070.000 1.200.000 1.330.000 1.460.000 13.000
(25x30)cm 500.000 600.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 15.000
(25x35)cm 550.000 700.000 870.000 1.040.000 1.210.000 1.380.000 1.550.000 1.720.000 1.890.000 17.000
(25x38)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x30)cm 600.000 800.000 990.000 1.180.000 1.370.000 1.560.000 1.750.000 1.940.000 2.130.000 19.000
(30x35)cm 700.000 900.000 1.130.000 1.360.000 1.590.000 1.820.000 2.050.000 2.280.000 2.510.000 23.000
(30x40)cm 800.000 1050.000 1.300.000 1.550.000 1.800.000 2.050.000 2.300.000 2.550.000 2.800.000 25.000
(30x45)cm 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.300.000 30.000
(35x35)cm 1.000.000 1.800.000 2.150.000 2.500.000 2.850.000 3.200.000 3.550.000 3.900.000 4.250.000 35.000
(35x50)cm 1.200.000 2.300.000 2.750.000 3.200.000 3.650.000 4.100.000 4.550.000 5.000.000 5.450.000 45.000
...................................................................................................................................................................................

ALBUM (PHÔI DẦY - TRUYỀN THỐNG)
(ALBUM CƯỚI - ALBUM NGHỆ THUẬT - ALBUM KỶ YẾU PHOTOBOOK...
IN TRÊN GIẤY ẢNH FUJIFILM)
Giấy ảnhFujifilm BÌA
TẠP CHÍ ĐẸP
BÌA
DA (CÁC MÀU)
BÌA
ẢNH - MICA
Giấy ảnhFujifilm
CỠ (cm) ALBUM
10 TỜ
(20 TRANG)
ALBUM
15 TỜ
( 30 TRANG)
ALBUM
10 TỜ
(20 TRANG)
ALBUM
15 TỜ
( 30 TRANG)
ALBUM
10 TỜ
(20 TRANG)
ALBUM
15 TỜ
( 30 TRANG)
GIÁ IN
THÊM TRANG
13X18 200,000 250,000 200,000 250,000 250,000 300,000 8,000đ/trang
15x15 200,000 250,000 200,000 250,000 250,000 300,000 10,000đ/trang
15X21 250,000 300,000 250,000 300,000 300,000 350,000 15,000đ/trang
20x20 300,000 350,000 300,000 350,000 350,000 400,000 20,000đ/trang
18x24 350,000 450,000 350,000 450,000 400,000 500,000 20,000đ/trang
20x25 350,000 450,000 350,000 450,000 400,000 500,000 20,000đ/trang
20x30 400,000 500,000 400,000 500,000 450,000 550,000 25,000đ/trang
25x25 420,000 550,000 450,000 550,000 500,000 600,000 25,000đ/trang
25x30 500,000 600,000 500,000 600,000 550,000 650,000 25,000đ/trang
25x35 550,000 700,000 550,000 700,000 600,000 750,000 30,000đ/trang
25x38 600,000 800,000 600,000 800,000 650,000 850,000 30,000đ/trang
30x30 600,000 800,000 600,000 800,000 650,000 850,000 30,000đ/trang
30x35 700,000 900,000 700,000 900,000 750,000 950,000 35,000đ/trang
30x40 800,000 1,050,000 850,000 1,050,000 900,000 1,100,000 35,000đ/trang
30x45 900,000 1,200,000 1,000,000 1,200,000 1,050,000 1,250,000 35,000đ/trang
35x35 1,250,000 1,800,000 1,250,000 1,800,000 1,300,000 1,850,000 45,000đ/trang
35x40 1,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,550,000 2,050,000 45,000đ/trang
35x50 1,800,000 2,300,000 1,800,000 2,300,000 1,850,000 2,350,000 45,000đ/trangXem thêm chi tiết giá tại đây  :  http://sieuthianh.vn/mau-album-mau-ky-yeu-photobook


LIÊN HỆ
85 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
043.756.8437 - 091. 206 2336 (Ms Kiên) - 01234.29.29.29 - 0989. 858 889 (Mr Được)
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100%  www.sieuthianh.vn

Thông tin người đăng

Họ tên hoang anh phuong
Điện thoại
Email

Tin liên quan

Tinh dầu sả chanh | Tinh dầu bạc hà  | Tinh dầu thông đỏ  | Tinh dầu oải hươngKhách sạn quận Tân Phú  | Hotel district Tan PhuRoom for rent in Binh Thanh district | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Free everyday learning English |  Thiết kế videos TVC Robot cho sản phẩm giới thiêu công ty | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh | Cho thuê nhóm FB Livestream đặt Banner quảng cáo giới thiệu công ty | Phòng cho thuê biệt thự quận 2 | Room for rent district 2

Liên kết tài trợ

Kem Hokkaido

Cơm gà Sài Gòn

sài gòn trái cây

Tin Giai Tri

Chống lão hóa jeunesse

Machine Tool

Learning Study English Free

Ra Giuong

saigon fun club

tinh dau v banner

Truot Bang

Room for rent

hover board

Giai Chap Dao Han

Rao vat

Xe bus buyt du lich khach Daewoo

May cong cu phu tung

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây